เกร็ดความรู้ของคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide)

Last updated: 9 เม.ย 2563  |  22190 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เกร็ดความรู้ของคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide)

Chlorine Dioxide คืออะไร ?

 คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2) คือ สารฆ่าเชื้อ (Biocide) ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยา     กันระหว่างสารเคมี 2 หรือ 3 ชนิด คลอรีนไดออกไซด์เป็นสารสังเคราะห์และมีสถานะเป็นก๊าซ มีสีเหลืองอมเขียว      ไม่ละลายน้ำ (Not Soluble) แต่สามารถกระจายตัวในของเหลวในสถานะของก๊าซละลายได้ (Dissolve Gas)     สีของก๊าซจะเข้มขึ้นเมื่อก๊าซมีความเข้มข้นสูงขึ้น เนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่มีความไวต่อปฏิกิริยา    สูงมาก จึงต้องเตรียม ณ ที่จ่ายเมื่อต้องการใช้งาน ไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้

รูปภาพจาก : visittbo

 

ใช้กับอุตสาหกรรมอะไรบ้าง ?

การประปา  ใช้ในการกำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและลดกลิ่นในน้ำตาม โรงแรมรีสอร์ท โรงพยาบาล และหน่วยงานที่ผลิตน้ำประปาเอง
 
เครื่องมือแพทย์  ใช้กำจัดเชื้อโรคในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถทำได้โดยการให้ความร้อน หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อได้โดยง่าย เช่น เป็นท่อขนาดเล็ก ไม่สามารถโค้งงอได้
 
โรงเลี้ยงสัตว์  ใช้ฆ่าเชื้อโรคและควบคุมกลิ่นในการขนส่งสัตว์ และในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ใช้เลี้ยงสัตว์หรือฟาร์ม
 
โรงงานเกษตร  ควบคุมปริมาณแบคทีเรียในผลิตผลทางการเกษตร เช่น สตอเบอรี่ พริกหยวก สามารควบคุมปริมาณแบคทีเรียที่อยู่บนผิวของ สตอเบอรรี่ และพริกหยวก ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการใช้น้ำทำความสะอาดตามปกติ
 
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางเป็นสารฟอกขาว กำจัด Myxobacteria ในน้ำ
 
การฆ่าเชื้อในอาหารทะเลแช่แข็ง  พบว่าการใช้สารละลายคลอรีนได ออกไซด์ในการเก็บรักษามีปริมาณแบคทีเรียน้อยกว่าในส่วนที่ไม่ได้ใช้สารละลายคลอรีนได  พบว่าเนื้อปลาที่ผ่านกระบวนการจะมีสีผิวซีดจางลง เล็กน้อยและบริเวณเหงือกมีสี คล้ำ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปาก  เป็นส่วนผสมของน้ำยาบ้วนปาก เสปร์ยกําจัดกลิ่นปาก ยาสีฟัน สามารถ ลดปัญหากลิ่นปากได้

ทําความสะอาดหนังสือที่มีเชื้อราเกิดขึ้น  และอุปกรณ์ในห้องสมุด ใช้ในการควบคุมการเกิดและการกระจายของเชื้อรา พบว่าคลอรีนไดออกไซด์มี ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพในด้านการเป็นสารก่อมะเร็งน้อยกว่าการใช้สารชนิดอื่น

อุตสาหกรรมอาหาร  ทดแทนการใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์เป็นสารกําจัดเชื้อโรค

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  ใช้ในการล้างขวดบรรจุภัณฑ์ก่อนใส่เครื่องดื่ม ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็ง นม

 

 

ปลอดภัยไหมต่อคนและธรรมชาติไหม ?

คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2)  ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา การประปา องค์การอาหารและยา และอีกหลายๆแห่งที่มีการยอมรับและแนะนําให้ใช้คลอรีนไดออกไซด์ในระบบแจกจ่ายน้ำ คลอรีนไดออกไซด์ได้ถูกใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำดิบมานานกว่า 66 ปีแล้ว ในประเทศแถบยุโรป และถูกแนะนําให้ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่มเมื่อปี 1994 ในน้ำตก Niagara ปัจจุบันนี้ มีผู้ใช้คลอนไดออกไซค์ มากกว่า 1000 ในการบําบัดน้ำเสียของเทศบาล อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้คลอรีนแบบดั้งเดิม ยังไม่มีการรับประกันความปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้ แต่คลอรีนไดออกไซด์ (GreenBioxide) ได้รับประกันความปลอดภัย, เชื่อถือได้ และแก้ปัญหาได้ 100 % แน่นอน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เข้าถึงการฆ่าเชื้อ และยังยืนยันว่า ไม่ก่อเกิดสารตกค้าง จำพวก คลอไรด์, คลอเรต และฟรีคลอรีน

รูปภาพจาก : hilight.kapook

ฆ่าเชื้อโรคได้ดีไหม ( ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา จุลินทรีย์ ) ?

ด้วยคุณสมบัติที่เป็น Oxidizing Agent จึงทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์โดยการดึง อิเล็กตรอน (Electron) ออกมาทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane)ขาดเสถียรภาพและทำให้เซลล์แตกในที่สุด ClO2 ยังสามารถทำปฏิกิริยากับโปรตีนของเซลล์ได้หลายชนิดทำให้ยากต่อการที่จุลินทรีย์จะเกิดการกลายพันธุ์ (Mutation) แล้วอยู่ในรูปที่ต้านทานต่อ ClO2 นอกจากนี้ ClO2 ยังสามารถทำลาย แบคทีเรีย (Bacteria) ที่อยู่ในรูป เอนโดสปอร์ (Endospore) ที่ไม่สามารถทำลายได้ง่าย โดย ClO2 สามารถซึมผ่านส่วนห่อหุ้มสปอร์เข้าไปทำลายส่วนประกอบภายในได้ 

รูปภาพจาก : visittbo

 

Chlorine Dioxide กับ Chlorine ชื่อคล้ายกันแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิง !!

ด้านความปลอดภัย

ClO2 ถึงแม้จะมี Cl เป็นส่วนประกอบ แต่คุณสมบัติกลับแตกต่างจาก Cl เนื่องจาก ClO2 ไม่ทำปฏิกิริยากับสารประกอบ เช่น แอมโมเนีย (Ammonia) หรือ สารประกอบอินทรีย์ (Organic Compound) ทำให้ไม่ก่อสารประกอบอินทรีย์ข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของ Chlorine (Chlorinated Organic Compounds) ซึ่งสารเหล่านี้มักเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงชนิดหนึ่ง และเนื่องจาก Chlorine Dioxide Gas มีค่า Oxidation/Reduction Potential ต่ำกว่าสารฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆ เช่น Ozone, Hydrogen Peroxide หรือ Sodium Hypochlorite จึงมีสมบัติกัดกร่อนวัสดุน้อยกว่า จึงปลอดภัยเมื่อใช้งานในห้องที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

รูปภาพจาก : thematter

ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค

คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide )มีฤทธิในการฆ่าเชื้อโรคในช่วง pH ที่กว้างมากกว่าคลอรีน คืออยู่ ในช่วง pH 3 - 10 ปกติ คลอรีน (Chlorine) จะมีฤทธิในการฆ่าเชื้อที่ pH ต่ำกว่า 7​​

รูปภาพจาก : visittbo

คลอรีนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพในการกำจัดจุลินทรีย์กว่าคลอรีนมากถึง 2.6 เท่า (เนื่องจากคลอรีนไดออกไซด์ สามารถแลกเปลี่ยน Electron ได้ถึงครั้งละ 5  Electron เทียบกับคลอรีนที่มีเพียง 2 Electron)

รูปภาพจาก : visittbo

 

ตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างคลอรีนไดออกไซด์ (ClO2 ) กับ คลอรีน (Cl2)

เนื่องจากการเกิดกลิ่นเหม็นนั้นมาจาก ไวรัส แบคทีเรีย หรือพวกเชื้อราจุลินทรีย์ เมื่อนำ คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide: ClO2) มาฉีดบริเวณหรือขยะที่มีกลิ่นเหม็นจะทำให้กลิ่นหาย เพราะเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย หรือพวกเชื้อราจุลินทรีย์ ได้ถูกทำลาย

 

แหล่งที่มา

https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=466
https://www.gibthai.com/service/note_detail/56
https://www.scotmas.com/chlorine-dioxide.aspx
http://www.wssthailand.com/index.php?actions=page&id=2
http://www.hydro-bio.com/index.php?mo=10&art=42158474

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้